எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி லதா சிவஞானேஸ்வரலிங்கம்

திருமதி லதா சிவஞானேஸ்வரலிங்கம்

Born 21/04/1960 - Death 03/08/2020 உரும்பிராய் கிழக்கு (Birth Place) கனடா (Lived Place)