எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராமுப்பிள்ளை கனகசிங்கம்

திரு இராமுப்பிள்ளை கனகசிங்கம்

Born 22/10/1937 - Death 21/10/2023 முல்லைத்தீவு முள்ளியவளை (Birth Place) வவுனியா (Lived Place)