எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பிரான்சிஸ் சேவியர் கியுபேட்

திரு பிரான்சிஸ் சேவியர் கியுபேட்

Born 24/10/1939 - Death 17/10/2023 யாழ்ப்பாணம் அச்சுவேலி (Birth Place) கனடா Markham (Lived Place)