எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஆறுமுகம் தியாகராஜா Premium Design

திரு ஆறுமுகம் தியாகராஜா

Born 24/05/1946 - Death 26/10/2023 வேலணை கிழக்கு (Birth Place) கொழும்பு வெள்ளவத்தை (Lived Place)