எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திரு கிருஸ்ணபிள்ளை வேலுப்பிள்ளை Premium Design

திரு கிருஸ்ணபிள்ளை வேலுப்பிள்ளை

Born 31/07/1934 - Death 26/10/2023 வவுனியா நெடுங்கேணி (Birth Place) முல்லைத்தீவு நட்டாங்கண்டல் (Lived Place)