எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சரஸ்வதி அருளானந்தம்

திருமதி சரஸ்வதி அருளானந்தம்

Born 02/08/1921 - Death 06/11/2023 யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் (Birth Place) கனடா (Lived Place)