எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவசுந்தரம் இரத்னபால்

திரு சிவசுந்தரம் இரத்னபால்

Born 11/08/1964 - Death 05/11/2023 யாழ்ப்பாணம் அரியாலை (Birth Place) லண்டன் Harrow (Lived Place)