எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி வைஷ்ணவி இளங்கோ Premium Design

திருமதி வைஷ்ணவி இளங்கோ

Born 08/07/1992 - Death 26/10/2023 யாழ்ப்பாணம் அல்வாய் (Birth Place) பிரித்தானியா Birmingham (Lived Place)