எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பாலகிருஸ்ணன் சுதானந்தன்(சுது) Premium Design

திரு பாலகிருஸ்ணன் சுதானந்தன்(சுது)

Born 14/10/1967 - Death 10/11/2023 யாழ்ப்பாணம் உரும்பிராய் (Birth Place) பிரான்ஸ் Paris (Lived Place)