எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பொன்னம்பலம் யோகலட்சுமி

திருமதி பொன்னம்பலம் யோகலட்சுமி

Born 26/06/1933 - Death 22/11/2023 யாழ்ப்பாணம் ஏழாலை (Birth Place) வவுனியா தோனிக்கல் (Lived Place)