எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிதம்பரநாதன் அப்பையா

திரு சிதம்பரநாதன் அப்பையா

Born 18/03/1943 - Death 25/11/2023 யாழ்ப்பாணம் கல்வியங்காடு (Birth Place) நெதர்லாந்து Rotterdam Pijnacke (Lived Place)