எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. நல்லையா கிருபாகரன்

திரு. நல்லையா கிருபாகரன்

Born 23/11/1970 - Death 11/02/2020 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) கனடா (Lived Place)