எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கமலோஜினி தேவராஜா

திருமதி கமலோஜினி தேவராஜா

Born 01/01/1936 - Death 02/08/2020 வல்வை (Birth Place) தொண்டைமானாறு கொழும்பு 9 (Lived Place)