எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வாரித்தம்பி சுந்தரலிங்கம்

திரு வாரித்தம்பி சுந்தரலிங்கம்

Born 16/10/1932 - Death 26/11/2023 புலோலி தெற்கு (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா Taylors Lakes, Melbourne (Lived Place)