எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அலோசியஸ் இக்னேசியஸ் Premium Design

திரு அலோசியஸ் இக்னேசியஸ்

Born 17/08/1945 - Death 31/07/2020 திருகோணமலை (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)