எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அந்தோனிப்பிள்ளை அன்ரனி ஈடின்

திரு அந்தோனிப்பிள்ளை அன்ரனி ஈடின்

Born 22/03/1965 - Death 30/10/2023 யாழ்ப்பாணம் மயிலிட்டி (Birth Place) லண்டன் Lewisham (Lived Place)