எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஜீவரட்ணம் ஆனந்தராஜா

திரு ஜீவரட்ணம் ஆனந்தராஜா

Born 01/05/1955 - Death 16/11/2023 யாழ்ப்பாணம் மாவிட்டபுரம் (Birth Place) பிரான்ஸ் Paris (Lived Place)