எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி உஷாதேவி சம்பந்தமூர்த்தி (உஷா) Premium Design

திருமதி உஷாதேவி சம்பந்தமூர்த்தி (உஷா)

Born 28/06/1954 - Death 30/07/2020 கொழும்பு (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)