எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.தில்லைநாதன் சிவபாக்கியம் Premium Design

திருமதி.தில்லைநாதன் சிவபாக்கியம்

Born 02/04/0940 - Death 21/12/2023 யாழ்ப்பாணம் சங்கரத்தை (Birth Place) மட்டக்களப்பு கிரான், பிரித்தானியா லண்டன் (Lived Place)