எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பரமேஸ்வரி கனகசுந்தரம்

திருமதி பரமேஸ்வரி கனகசுந்தரம்

Born 16/03/1941 - Death 25/12/2023 யாழ்ப்பாணம் புலோலி (Birth Place) கனடா Markham (Lived Place)