எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.தம்பிஐயா ஞானகணேசன்

திரு.தம்பிஐயா ஞானகணேசன்

Born 14/07/1952 - Death 27/12/2023 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) வவுனியா, கனடா (Lived Place)