எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.கந்தையா சிவானந்தன்

திரு.கந்தையா சிவானந்தன்

Born 12/10/1950 - Death 23/12/2023 யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை (Birth Place) பிரித்தானியா Willesden Green, New Malden (Lived Place)