எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.இராசமணி நடராஜா

திருமதி.இராசமணி நடராஜா

Born 01/03/1933 - Death 28/12/2023 யாழ்ப்பாணம் கரவெட்டி நெல்லியடி (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)