எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. இரத்தினசாமி சிறிதரன்

திரு. இரத்தினசாமி சிறிதரன்

Born 28/01/1957 - Death 27/12/2023 யாழ்ப்பாணம் அச்சுவேலி (Birth Place) பிரித்தானியா லண்டன் Greenford (Lived Place)