எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சொக்கலிங்கம் பாலச்சந்திரன்

திரு சொக்கலிங்கம் பாலச்சந்திரன்

Born 01/04/1950 - Death 01/12/2023 யாழ்ப்பாணம் அனலைதீவு (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா சிட்னி (Lived Place)