எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சரவணமுத்து கந்தசாமி

திரு சரவணமுத்து கந்தசாமி

Born 09/01/1936 - Death 04/01/2024 யாழ்ப்பாணம் அனலைதீவு (Birth Place) கனடா Brampton (Lived Place)