எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அப்பையா கணேசலிங்கம் Premium Design

திரு அப்பையா கணேசலிங்கம்

Born 21/06/1968 - Death 05/08/2020 இணுவில் (Birth Place) குப்பிளான், சுவிஸ் (Lived Place)