எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சுப்பிரமணியம் பரமேஸ்வரி

திருமதி சுப்பிரமணியம் பரமேஸ்வரி

Born 10/02/1932 - Death 03/01/2024 தென் புலோலி புற்றளை (Birth Place) ஐக்கிய அமெரிக்கா Texas (Lived Place)