எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வைத்திலிங்கம் முத்துசாமி

திரு வைத்திலிங்கம் முத்துசாமி

Born 01/01/1970 - Death 01/01/1970 யாழ். புத்தூர் காளியானை (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)