எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி துரைராஜா விஸ்வநாயகி Premium Design

திருமதி துரைராஜா விஸ்வநாயகி

Born 11/08/1942 - Death 03/02/2024 பருத்தித்துறை (Birth Place) அச்சுவேலி, பிரான்ஸ் (Lived Place)