எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராஜேஷ்வரி குணரத்தினம் Premium Design

திருமதி இராஜேஷ்வரி குணரத்தினம்

Born 22/09/1933 - Death 04/02/2024 மலேசியா (Birth Place) பிரித்தானியா லண்டன் (Lived Place)