எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுந்தரமூர்த்தி பொன்னம்பலம்

திரு சுந்தரமூர்த்தி பொன்னம்பலம்

Born 30/11/1960 - Death 11/02/2024 திருகோணமலை (Birth Place) டென்மார்க் Skanderborg (Lived Place)