எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பூபதிப்பிள்ளை கதிரவேலுப்பிள்ளை

திருமதி பூபதிப்பிள்ளை கதிரவேலுப்பிள்ளை

Born 12/02/1923 - Death 11/02/2024 யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் (Birth Place) ஐக்கிய அமெரிக்கா (Lived Place)