எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சுப்பிரமணியம் ஜெயக்குமாரன் Premium Design

திரு. சுப்பிரமணியம் ஜெயக்குமாரன்

Born 14/10/1953 - Death 14/05/2024 யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் கிழக்கு (Birth Place) ஜெர்மனி (Lived Place)