எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு திருஞானம் விசுவலிங்கம் Premium Design

திரு திருஞானம் விசுவலிங்கம்

Born 26/07/1948 - Death 22/06/2024 யாழ். சங்கத்தானை சாவகச்சேரி (Birth Place) சுவீடன் Stockholm (Lived Place)