எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுப்பிரமணியம் ஸ்ரீகிருஷ்ணராஜா Premium Design

திரு சுப்பிரமணியம் ஸ்ரீகிருஷ்ணராஜா

Born 16/01/1953 - Death 01/07/2024 வவுனியா (Birth Place) வவுனியா, பிரான்ஸ் (Lived Place)