எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சாந்தமரியா தாவீதுப்பிள்ளை Premium Design

திருமதி சாந்தமரியா தாவீதுப்பிள்ளை

Born 06/12/1939 - Death 05/07/2024 யாழ். இளவாலை (Birth Place) கனடா Mississauga (Lived Place)