எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஆறுமுகம் நல்லம்மா Premium Design

திருமதி ஆறுமுகம் நல்லம்மா

Born 01/09/1936 - Death 12/02/2020 யாழ். மாதகல் (Birth Place) கனடா Stouffville (Lived Place)