எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தங்கமுத்து கந்தசாமி Premium Design

திருமதி தங்கமுத்து கந்தசாமி

Born 16/06/1930 - Death 13/08/2020 கரவெட்டி கோவில்சந்தையடி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)