எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பத்மசிங்கம் நாகறஞ்சிதன்(அப்புத்தளை மாஸ்டர்) Premium Design

அமரர் பத்மசிங்கம் நாகறஞ்சிதன்(அப்புத்தளை மாஸ்டர்)

Born 05/01/1974 - Death 14/09/2019 காரைநகர் கோவளம் (Birth Place) அப்புத்தளை, பண்டாரவளை (Lived Place)