எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

அந்தியட்டி அழைப்பிதழ்

திருமதி அங்கயற்கண்மணி அம்மாள் சிவப்பிரகாசபிள்ளை Premium Design

திருமதி அங்கயற்கண்மணி அம்மாள் சிவப்பிரகாசபிள்ளை

Born 11/07/1931 - Death 28/08/2020 யாழ். வட்டுக்கோட்டை (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)