எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் தம்பு பாலசிங்கம் Premium Design

அமரர் தம்பு பாலசிங்கம்

Born 24/02/1935 - Death 24/09/2019 அல்வாய் வடக்கு (Birth Place) அல்வாய் வடக்கு (Lived Place)