எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி யோகச்சந்திரன் இராசரூபராணி Premium Design

திருமதி யோகச்சந்திரன் இராசரூபராணி

Born 21/04/1951 - Death 05/09/2020 வல்வெட்டித்துறை (Birth Place) பிரித்தானியா (Lived Place)