எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. செல்வநிதி சிவசுந்தரமூர்த்தி

திருமதி. செல்வநிதி சிவசுந்தரமூர்த்தி

Born 26/05/1944 - Death 16/02/2020 மட்டக்களப்பு (Birth Place) இந்தியா, திருகோணமலை (Lived Place)