எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் ஞானலிங்கம் சாரதாதேவி Premium Design

அமரர் ஞானலிங்கம் சாரதாதேவி

Born 01/06/1958 - Death 04/10/2019 குப்பிளான் (Birth Place) பண்டாரிக்குளம் (Lived Place)