எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் அருணாச்சலம் செல்வக்கதிரமலை Premium Design

அமரர் அருணாச்சலம் செல்வக்கதிரமலை

Born 18/03/1935 - Death 08/10/2019 வல்வெட்டித்துறை பொலிகண்டி (Birth Place) டென்மார்க் Billund (Lived Place)