எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கந்தசாமி ஞானசிங்கராஜா Premium Design

அமரர் கந்தசாமி ஞானசிங்கராஜா

Born 26/10/1949 - Death 26/09/2019 களுவாஞ்சிக்குடி (Birth Place) களுவாஞ்சிக்குடி (Lived Place)