எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் லோகநாதன் சிலோமணி Premium Design

அமரர் லோகநாதன் சிலோமணி

Born 03/05/1954 - Death 22/09/2019 துன்னாலை (Birth Place) பளை (Lived Place)