எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி வள்ளிப்பிள்ளை முத்தையா

திருமதி வள்ளிப்பிள்ளை முத்தையா

Born 14/06/1927 - Death 01/10/2020 தாண்டிக்குளம் (Birth Place) தாண்டிக்குளம் (Lived Place)