எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சேது மகேஸ்வரி Premium Design

அமரர் சேது மகேஸ்வரி

Born 17/09/1946 - Death 31/10/2019 பூந்தோட்டம் (Birth Place) மகாறம்பைக்குளம் (Lived Place)